Barnets rättigheter: Låt oss göra det annorlunda – och bättre

ÄÄNI20 Lapsen oikeuksien foorumi /Forumet RÖST20 för barnets rättigheter lyfte fram hur man kan åstadkomma ett positivt mervärde genom att göra saker annorlunda. Barnets rättigheter förverkligas i varje barns vardag via gemensamt arbete.

Största delen av de beslut som påverkar barnens vardag görs i kommuner. Forumet RÖST20 gav speciellt kommunala beslutsfattare nya synvinklar på hur man kan göra saker annorlunda i kommuner och försäkra förverkligandet av barnets rättigheter och barns välmående ännu bättre – också från den kommunala ekonomins synvinkel. I forumet uppmuntrades deltagarna till att hitta nya servicelösningar genom att arbeta utgående från rådande fenomen och över sektorgränserna.

Beaktas barn och unga i offentliga ekonomin?

Vandas stadsdirektör Ritva Viljanen och finansministeriets ledande specialsakkunniga Olli Kärkkäinen tog i sina anföranden fasta på barns och ungas position i samhället speciellt från den offentliga ekonomins synvinkel. Unga i Tavastehus lyfte fram sin oro angående gemensamma hobbymöjligheter och mobbande.

Stadsdirektör Viljanen presenterare en utvecklingslista för 11 vardagsmodeller i Vanda: ”Vi har anlitat konstpedagoger för förskoleverksamhet och extra specialungdomsledare i skolorna. Närpolisarbetet förstärks av att staden och polisen gemensamt har anställt en polis. Vi har också tagit i med krafttag för att motverka regional marginlisering.”

Olli Kärkkäinen betonade, att nedskärningar från barn och unga är en nedskärning av framtiden.  “Ålderstrukturen i vårt samhälle förändras radikalt i framtiden. Barnvagnar byts ut mot rollatorer. En investering i barn och unga, är en investering som på sikt t om kan leda till inbesparingar för staten och kommunerna. Vi skall se till att ge våra barn både rötter och vingar.”

I Jyväskylä har man inlett arbetet med UNICEFs modell Barnvänlig kommun. ”Till målgrupp valde vi särskilt så kallade NEET-unga, som varken har arbete eller utbildning. Vi sammanförde tjänster som är riktade till unga under samma tak för Ungas hus, som ska öppnas våren 2021 och i vars planering unga själva har deltagit”, sade Tuija Kautto, projektledare för Ungas hus.

Ett viktigt strategiskt mål i Helsingfors är att förebygga marginalisering av barn och unga. Inom staden förbereds bl a gemensamma tjänstekedjor för olika sektorer och HUS. ”Vi förbereder ett pilotprogram för mödrarådgivningen, där man kartlägger föräldrarnas resurser och risker och beaktar särskilt negativa, ofta ärftliga ACE (Adverse Childhood Experience) -upplevelser”, berättade Saija Westerlund-Cook, doktorand med finansiering av Alli Paasikivi stiftelsen och projektledare Marjo Alatalo från Helsingfors stad.

Tag barn och unga med kommunernas och statens reformer

Kommunförbundets verkställande direktör Minna Karhunen efterlyste en delad omsorg för barnen över ansvarsgränserna.

Finansminister Matti Vanhanen underströk i sitt tal bättre kunskapsbaserat  ledarskap. Han nämnde att finansministeriet just nu förbereder olika vertyg som ska möjliggöra en bättre uppföljning av anslag som tilldelats för målgruppen barn och unga samt för uppföljningen av effekterna och välfärdsresultaten av dessa satsningar.  

Forumet RÖST20 organiserades av Alli Paasikivis stiftelse, Tavastehus stad, Självständighetsjubileets barnstiftelse (ITLA), Kommunförbundet, UNICEF Finland och Centralförbundet för Barnskydd Rf.

Inspelning av evenemanget kommer att publiceras här: www.lapsenoikeuksienfoorumi.fi

Veckan för barnets rättigheter firades i år 16.– 22.11. Barnkonventionens dag firades fredagen den 20 november.