Alaseminaarit 1 klo 9:30-10:45

 

1.1 Lapsen oikeudet lapsistrategian perustana

Järjestäjä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Lasten oikeudet eivät toteudu itsestään. Niitä on toteutettava joka päivä lasten arjessa ja lapsia koskevassa päätöksenteossa. YK:n lapsen oikeuksien komitea on antanut Suomelle huomautukset lapsenoikeusperustaisen lapsistrategian ja lapsipolitiikan puuttumisesta.  Kansallisen lapsistrategian valmistelu on käynnistynyt kesäkuussa.

Puhujat: Marianne Heikkilä, lapsistrategian valmistelun projektipäällikkö, opetus- ja kulttuuriministeriö; Esa Iivonen, johtava asiantuntija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto; Kirsi Pollari, erityisasiantuntija, Lastensuojelun Keskusliitto; Nina Halme, erikoistutkija, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Katso tarkemmat tiedot

 

1.2 Miten lapsen oikeudet viedään sinne missä ne eivät vielä ole?

Järjestäjä: UNICEF

Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Johdonmukainen lapsipolitiikka edellyttää yhteistä, jaettua ymmärrystä lapsen oikeuksista ja siitä, mitä niiden toteutuminen edellyttää. Miten yhteistä ymmärrystä voidaan luoda? Miten keskusteluun saadaan mukaan myös muut kuin ns. ”usual suspects”? UNICEFin vaikuttamisen ja viestinnän asiantuntijat johdattelevat keskustelua Lapsiystävällinen kunta / maakunta -työstä ammennettujen kokemusten kautta.

Puhujat: Ira Custódio, Sanna Koskinen, Minna Suihkonen. Muuta puhujat vahvistetaan myöhemmin.

Katso tarkemmat tiedot

 

1.3 Miten turvata lapsen etu vaikeissa ero- ja huoltajuusriidoissa?

Järjestäjät: Ensi- ja turvakotien liitto yhteistyössä Viola väkivallasta vapaaksi ry:n ja Turun ensi- ja turvakotiyhdistyksen kanssa
Teema: Lapsipolitiikalla parempi yhteiskunta

Suomessa noin 40 000 lasta kokee vanhempiensa eron vuosittain. Ero ei aina ole sovinnollinen ja lapsi voi joutua vanhempiensa riitojen välikappaleeksi. Ero- ja huoltajuusriidat voivat kärjistyä pahimmillaan vainoksi, jopa perhesurmiksi.

Seminaarissa käsitellään lapsen kokemia eron jälkeisen väkivallan muotoja ja niiden vaikutusta lapseen. Siinä nostetaan tutkimustiedon ja kokemuksellisuuden kautta esiin tapoja väkivallan ja vainon tunnistamiseen erojen taustalla, selvennetään vainon ja vieraannuttamisen eroja sekä keinoja lapsen suojaamiseen.

Puhujat: Keskustelun puheenjohtaja pääsihteeri Riitta Särkelä, Ensi- ja turvakotien liitto ry ja keskustelijat toiminnanjohtaja Sirkku Mehtola, Viola Väkivallasta Vapaaksi ry; kokemusasiantuntija, toiminnanjohtaja Sini Stolt, Kanta- Hämeen perhetyö ry; professori Merja Laitinen, Lapin yliopisto; tapaamispaikkatoiminnan ohjaaja Ulla Ahvo, Keski-Suomen ensi- ja turvakotiyhdistys ja yksikön vastaava Jaana Kinnunen, Turun ensi- ja turvakoti ry

Katso tarkemmat tiedot

 

1.4 Vertaisuuden voima – Case perhekahvila

Järjestäjä: Mannerheimin Lastensuojeluliitto

Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Tässä alaseminaarissa kuullaan, kuinka vapaaehtoisten pyörittämät perhekahvilat vähentävät yksinäisyyttä ja edistävät yhteisöön kuulumista osana valtakunnallista Lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa (LAPE). Samalla pohditaan laajemmin avointen kohtaamispaikkojen merkitystä vanhemmuuden ja kasvatuksen kysymyksissä. Lopuksi keskustellaan siitä, miten varmistetaan perhekahviloiden jatkuvuus ja vapaaehtoisten saama tuki. Tervetuloa mukaan keskustelemaan!

Seminaarin vetäjät: Tarja Satuli-Kukkonen ja Liisa Ylikojola, Mannerheimin Lastensuojeluliitto

 

1.5 Isän rooli arjessa

Järjestäjä: Marttaliitto
Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Millainen on miehen rooli tämän päivän perheessä? Miesten osuus esimerkiksi kotitöiden tekemisestä on lisääntynyt, mutta Tasa-arvobarometrin (2017) mukaan suurin vastuu kotitaloustöistä, lastenhoidosta ja muista lapsiin liittyvistä on edelleen naisilla. Mistä löydämme ratkaisuja yhdenvertaisuuteen ja asennemuutokseen? Mikä merkitys on arjen pienillä teoilla? Entä miten tukea isän ja lapsen suhdetta? Miten voimme vahvistaa miesten asemaa yhteiskunnassa tasavertaisina kasvattajina ja vanhempina? Paneelikeskustelussa tuodaan esille eri näkökulmia isyydestä ja kotiympäristöstä.

Puhujat: Henna Attila, yliaktuaari, Tilastokeskus; Jouko Huttunen, isyystutkija, kasvatustieteen tohtori; Timo Tikka, isätyöntekijä, Isyyden tueksi -toiminta, Miessakit ry; Laura Rönnholm, markkinointistrategi, Fambition Consulting Oy; Kaisa Härmälä, kehittämispäällikkö, Marttaliitto ry

Paneelin juontaa Marttaliiton kansalaistoiminnan johtaja Reija Salovaara.

Kommenttipuheenvuoron alaseminaarissa pitää Marttaliiton hallituksen puheenjohtaja Sirpa Pietikäinen.

 

1.6 Työmenetelmiä lasten kasvun tukemiseksi koulussa ja varhaiskasvatuksessa

Järjestäjä: Kasvun tuki (Suomen Mielenterveysseura, Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö)

Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Kouluissa on käytössä lukuisia erilaisia mielenterveyttä ja lasten tunne- ja sosiaalisia taitoja tukevia menetelmiä, työtapoja ja käytäntöjä. Menetelmien valikoima on runsas. Suuri osa nuorista ja lapsista, joilla esiintyy mielenterveydellisiä haasteita, ohjautuu kuitenkin tänä päivänä erityssairaanhoidon piiriin (Huikko et al., 2017). Voisiko näyttöön perustuvilla menetelmillä vähentää hoitoonohjausta sellaisten nuorten ja lasten kohdalla, joilla ei ole vahvaa tai akuuttia hoidon tarvetta? Mitä mielenterveyden tukeminen koulun kontekstissa voi tarkoittaa? Millaisin kriteerein työmenetelmiä otetaan koulun käyttöön? Millaisia vaikutuksia menetelmiltä on lupa odottaa? Mikä on tutkimuksen rooli? Miksi toiset menetelmät juurtuvat ja toiset eivät?

Puhujat: Klaus Ranta, HUS:n nuorten psykiatrian linjanjohtaja; Kati Granlund, Kasvun tuki -hankkeen menetelmäkoordinaattori; FT Salla-Maarit Volanen; opetusneuvos Riia Palmqvist, Opetushallitus;; Marjo Hannukkala, Suomen Mielenterveysseura; Arto Willman, Oulun kaupungin hyvinvointipäällikkö; Hille Puttonen, lastentarhanopettaja, Vantaan varhaiskasvatus; Heidi Alahuhta, varhaiskasvatuksen erityisopettaja, Kauhavan varhaiskasvatus

Katso tarkemmat tiedot

 

1.7 Nuorten ääni kuuluviin: kuka puhuu ja ketkä kuuntelevat?

Järjestäjät: Kirkkohallitus ja Nuori kirkko

Teema: Kohti aitoa osallisuutta

Lasten ja nuorten osallisuudelle on tarjolla monia kanavia ja vaikuttamistapoja mm. oppilaskunnissa, nuorisovaltuustoissa, seurakuntien leiriparlamenteissa ja isoskoulutuksissa. Ketkä näihin tehtäviin hakeutuvat? Miten he itse kokevat saavansa äänensä kuuluviin? Millaista osallisuus parhaimmillaan on nuorten lähtökohdista ja miten saisimme eri taustaiset nuoret esille?

Panelistit

  • Mikael Lehtonen, Lukiolaisten liiton varapuheenjohtaja

  • Katri Malmi, Nuorten aikuisten vaikuttamisryhmä NAVIn puheenjohtaja

  • Lauri Välimäki, isonen Tampereelta

  • Petja Kopperoinen, Nuorisovaltuustojen liiton 2. varapuheenjohtaja

  • juontaja: Katri Korolainen, kirkolliskokouksen tulevaisuusvaliokunnan puheenjohtaja

 

Katso tarkemmat tiedot

 

1.8 Näyttöön perustuvat menetelmät lasten kasvun tueksi neuvolassa

Järjestäjä: Kasvun tuki (Suomen Mielenterveysseura, Itla – Itsenäisyyden juhlavuoden lastensäätiö)
Teema: Kasvatus tasavertaisten mahdollisuuksien luojana

Suomalaista neuvolajärjestelmää on kutsuttu suomalaisen terveydenhuollon kruununjalokiveksi. Neuvola on yksi tärkeimmistä perheiden psykososiaalisiin ongelmiin vastaamisen areenoista. Tämä työpaja avaa näyttöön perustuvien työmenetelmien roolia perheiden varhaisessa tuessa ja ongelmien ennaltaehkäisyssä.

Puhujat: Tuovi Hakulinen, tutkimuspäällikkö, dosentti, Terveyden ja hyvinvoinnin laitos; apulaisylilääkäri Sanni Penttilä, Siun Sote; menetelmäkoordinaattori Olli Ahonen, Suomen Mielenterveysseura, Imatran hyvinvointineuvola; palvelupäällikkö lapsiperheiden ennaltaehkäisevät palvelut Iija Den Herder, SiunSote; VTT Susanna Rautio. Muut puhujat vahvistetaan myöhemmin.

Katso tarkemmat tiedot

 

1.9 Kokemuksia oppilaiden osallisuudesta koulun hyvinvointityössä

Järjestäjät: Mannerheimin Lastensuojeluliitto ja UNICEF
Teema: Kohti aitoa osallisuutta

Osallisuus on yksi Lapsen oikeuksien sopimuksen keskeisistä periaatteista. Tässä alaseminaarissa kuullaan Mannerheimin Lastensuojeluliiton ja koulujen kokemuksia oppilaiden osallisuudesta koulun hyvinvointityössä sekä UNICEFin kokemuksia lapsenoikeusperustaisen kehittämistyön mahdollisuuksista ja haasteista.

Kokemuksia peilataan Nuorisobarometrin (2017) ja Kouluterveyskyselyn (2017) tuloksiin. Alustuksia ja keskustelua. Millaisiin asioihin nuoret kokevat voivansa vaikuttaa koulussa? Miten koulun aikuiset ja päättäjät voivat tukea nuorten osallisuutta koulussa? Millaiset asiat vaikeuttavat osallisuuden toteutumista koulun arjessa? Ohjelmaa on suunniteltu yhdessä Valtion nuorisoneuvoston edustajien kanssa.

Alaseminaarin vetäjät: Jenni Helenius, nuorisotyön päällikkö ja Noora Järvi, suunnittelija, Mannerheimin Lastensuojeluliitto sekä Mia Malama, asiantuntija, lapsen oikeudet koulussa, UNICEF

Katso tarkemmat tiedot

 

1.10 Pienten lasten osallisuuden vahvistaminen – Osallisuus tuntuu arjessa ja rakennetaan yhdessä

Järjestäjä: Pelastakaa Lapset ry
Teema: Kohti aitoa osallisuutta

Lasten ja nuorten osallisuutta on pyritty vahvistamaan Suomessa lainsäädännön tasolla, hankkeissa ja eri palvelusektoreilla sekä arkisen toiminnan yhteydessä lapsinäkökulmaisen tutkimustiedon ja ymmärryksen lisääntyessä. Lapsiasiavaltuutetun kertomuksessa eduskunnalle (2018) tulee kuitenkin esiin, että mm. juridisiin ikärajoihin sidottu kuuleminen vaarantaa nuorempien lasten oikeutta osallisuuteen. Lapsen oikeus ilmaista mielipidettään ei toteudu yhdenvertaisesti ja voi jäädä toteutumatta kokonaan, jos lapselta edellytetään tiettyjä taitoja tai kehitysastetta, jotta voi ilmaista mielipiteensä. Viime vuosina on keskitytty paljon edustuksellisen osallisuuden muotoihin, jotka eivät tavoita kaikkia, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevia lapsia ja ovat usein rakentuneet aikuislähtöisesti.   

Puhujat:  Hanna Tulensalo, kehittämispäällikkö Pelastakaa Lapset ry; Katja Mettinen ja Reetta Kalliomeri hankesuunnittelijat, Pelastakaa Lapset ry Arjesta voimaa – Lapsikeskeinen työ ja myönteinen tunnistaminen lapsen arkiympäristöissä; Elina Stenvall, SOS-lapsikylä, kehittämissuunnittelija

Katso tarkemmat tiedot

 

1.11 Allin seminaari – tutkittua tietoa lastensuojelusta ja sen vaikuttavuudesta

Järjestäjä: Alli Paasikiven Säätiö
Teema: Kohti aitoa osallisuutta

 

Oikea-aikaisella ja osuvalla koulukäynnin tuella voidaan auttaa merkittävästi lastensuojelun asiakkaana olevien lasten ja nuorten pärjäämistä elämässä. Lastensuojelun asiakkailla on kuitenkin riski jäädä  ikätovereitaan heikommin koulutetuiksi. Miten tuetaan lastensuojelun asiakkaita niin että peruskoulu ja sen jälkeiset opinnot onnistuvat? Miten ylipäätään ehkäistä lastensuojelun ylisukupolvisia asiakkuuksia? Mitkä tekijät ovat ylisukupolvistumisen taustalla?

Puhujat: väitöskirjatutkijat Katarina Pursi ja Heli Talaslampi, kehittämispäällikkö Christine Välivaara Pesäpuu ry. Tutkimuksia kommentoi Alli Paasikiven säätiön asiamies, professori Heikki Hiilamo. Seminaarin puheenjohtajana on säätiön hallituksen jäsen Maria Kaisa Aula.

Alli Paasikiven säätiö jakaa vuosittain apurahoja perheen sosiaalista turvallisuutta edistäviin väitöskirja- ja muihin tutkimuksiin.

Katso tarkemmat tiedot